Wszystkie nasze produkty są objęte roczną gwarancją sprzedawcy, a każdy klient ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni.

PROCEDURA REKLAMACJI

Gdy nabywca stwierdzi wadę fizyczną produktu przysługuje mu prawo do skorzystania z reklamacji. Za wadę fizyczną uznaje się niezgodność towaru z umową, szczególnie, gdy towar:

 1. nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

 2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

 3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedający przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

 4. została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

Przy reklamacji klient ma możliwość skorzystania z następujących uprawnień:

 1. złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy

 2. żądania naprawy towaru lub wymiany na wolny od wad

Uprawnienie do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub o obniżeniu ceny nie przysługuje, jeżeli Sprzedający niezwłocznie, bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar lub dokona usunięcia wady. Ograniczenie to nie ma jednak zastosowania, jeżeli towar był uprzednio wymieniany lub naprawiany przez Sprzedawcę.

Reklamacje można składać drogą pocztową na adres: Grupa Zikom Sp z.o.o. ul. Bór 66k, 42-202 Częstochowa lub drogą mailową: sklep@zikom.pl

W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać dane Klienta umożliwiające realizację reklamacji, datę zakupu, numer faktury bądź paragonu, opis niezgodności towaru z umową, a także informację o żądaniu reklamacyjnym. Zalecamy skorzystanie z naszego formularza

Reklamowany towar wraz z paragonem/fakturą należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego(Grupa Zikom Sp z.o.o. ul. Bór 66k, 42-202 Częstochowa). Zaleca się aby dostarczenie towaru zostało poprzedzone poinformowaniem Sprzedającego o reklamacji.

Wszystkie zgłoszenia reklamacyjne zostaną rozpatrzone przez Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty otrzymania.

PROCEDURA ZWROTU

Każdy klient, który jest konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od objęcia towaru w posiadanie.

Skorzystanie z tego prawa jest możliwe tylko i wyłącznie po spełnieniu poniższych warunków:

 1. zwracany towar jest sprawny, kompletny oraz w stanie niezmienionym
  UWAGA! W przypadku zakupu komputera z licencją Windows REF zwrot nie będzie możliwy po aktywacji systemu z wykorzystaniem zakupionej licencji.

 2. klient złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość

 3. do zwracanego towaru został dołączony dowód zakupu w postaci paragonu bądź faktury

1. Formularz

Aby dokonać zwrotu należy drogą pocztową na adres: Grupa Zikom Sp z.o.o. ul. Bór 66k, 42-202 Częstochowa lub drogą mailową: sklep@zikom.pl wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość. Zalecamy skorzystanie z naszego formularza.

2. Dostarczenie towaru

Zwracany towar wraz z paragonem/fakturą należy dostarczyć niezwłocznie, nie później niż 14 dni od przesłania oświadczenia, do siedziby Sprzedającego(Grupa Zikom Sp z.o.o. ul. Bór 66k, 42-202 Częstochowa).

3. Realizacja zwrotu

Sprzedający w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość zobowiązany jest zwrócić klientowi dokonanej przez niego płatności, takim samym sposobem zapłaty jaki wybrał klient przy zawieraniu umowy sprzedaży. W wyjątkowych sytuacjach, gdy klient zgłosi taką potrzebę środki mogą zostać zwrócone innym, ustalonym sposobem.

Szczegóły dotyczące procedury reklamacji oraz zwrotu są zawarte w naszym regulaminie, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu.